Lightning/Type-C/microUSB ケーブル

1
3Way 変換式USBタフケーブル 1.2m (FCTMCL-JD30)
Lightning・Type-C・microUSBの3Wayに対応した充電/データ転送ケーブル(2021年1月15日)
対応コネクタ:
microUSB
Type-C
Lightning

タイプ:
ケーブル
3in1マルチUSBケーブル 1m microUSB / Type-C / Lightning (CMCL-JD24)
これ一本でmicroUSB / Type-C / Lightningコネクタを搭載した機器へ対応(2020年6月 1日)
対応コネクタ:
microUSB
Type-C
Lightning

タイプ:
ケーブル

1